Sunday, 17/01/2021 - 01:28|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC HUYỆN ĐỊNH HÓA
 • Lâm Mỹ Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   02803 878 435
 • Trần Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   02803 878 435
 • Lý Quang Tới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   02803 878 435
 • Triệu Thị Diễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Kế toán
  • Điện thoại:
   dien020982@gmail.com
  • Email:
   dien020982@gmail.com