Thursday, 09/07/2020 - 21:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC HUYỆN ĐỊNH HÓA
 • Nguyễn Thị Bích Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02803 878 435
  • Email:
   nguyenthibichhoa.phongdh@thainguyen.edu.vn
 • Dương Văn Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02803 878 435