Thursday, 21/01/2021 - 06:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC HUYỆN ĐỊNH HÓA
 • Nguyễn Văn Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02803 878 435
 • Tô Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02803 878 435
 • Thái Văn Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02803 878 435
 • Trịnh Quang Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02803 878 435